Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DOKUMENTY


Polityka prywatności


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Klauzula informacyjna dla pracowników podmiotu podpisującego umowę


WNIOSKI


Wniosek o zapewnienie dostaw wody


Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan


Wniosek o zawarcie umowy


Wniosek na podlicznik - cele gospodarczo-inwentarskie


Wniosek na podlicznik - ogrodowy


Wniosek o wskazanie odbiorcy z wodomierza


Wniosek o zwrot nadpłaty


Wniosek o rozwiazanie umowy


Protokół zdawczo-odbiorczy - przykładowy


Wniosek o aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod-kan