Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI


Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
ul.Dworcowa 3
63-820 Piaski WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Telefon: 65 571 95 80, 65 573 90 34
Adres e-mail: biuro@zuk.piaski-wlkp.pl
WWW: www.zuk.piaski-wlkp.pl

Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: tel. 663 811 811 (24h) woj. Wielkopolskie


Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. wyznaczył inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Pani Karolina Kędzia. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
- adres poczty elektronicznej: k.kedzia@piaski-wlkp.pl
- nr telefonu: 65 529 54 45
- adres do korespondencji: Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1 63-820 Piaski