Zakład Usług Komunalnych w Piaskach
Zakład Usług Komunalnych w Piaskach
Zakład Usług Komunalnych w Piaskach
Aktualności Cennik Informacje o zakładzie Dokumenty Kontakt

Informacje o Zakładzie Usług KomunalnychZgodnie z Uchwałą Rady Gminy Piaski nr XXIII/132/2012 z dnia 16 października 2012 w sprawie utworzenia spółki komunalnej został utworzony : Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu realizacji zadań własnych Gminy (z dotychczasowego referatu komunalnego Urzędu Gminy )

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000444905 w dniu 19.12.2012 r.
NIP 6961876742
REGON 302307041


Zarząd
Paweł Wujek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Teresa Andrzejewska –Przewodniczący RN
Maria Nowakowska – Zastępca Przewodniczącego RN
Artur Andrzejewski- Sekretarz RN

Zgromadzenie Wspólników
Jedynym wspólnikiem jest Gmina Piaski. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Piaski.


Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy w zakresie:
1.wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk komunalnych,
2.budowy, utrzymania i remontów gminnych dróg, ulic, chodników, mostów, placów
3.kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
4.dowozu dzieci do szkół i przedszkoli,
5. ochrony przeciwpowodziowej, utrzymania i eksploatacji kolektorów deszczowych i urządzeń melioracyjnych,
6.targowisk,
7.ochrony zwierząt,
8.zieleni gminnej i zadrzewień,
9.prac remontowo- budowlanych w obiektach gminnych.

Adres
Mapka dojazdu


BIP

ZUK PIASKI

Serwis używa cookies aby zapamiętać sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.